SMV

» SMV

1. Schülersprecher: Julian Götz, 10b

2. Schülersprecherin: Michelle Ray, 9b

3. Schülersprecherin: Vivien Haag, 9a

 

Unterstufensprecher: Jannik Vogt, 6a / Lukas Schneider, 7a